Autentik.rs Popusti - Uslovi Koriscenja - Kolektivna Grupna Kupovina Srbija Aktivne Ponude

USLOVI KORIŠĆENJA

 

Dobrodošli na Autentik.rs web sajt za grupnu kupovinu / popuste. Da bi koristili naše stranice, morate biti saglasni sa našim Uslovima korišćenja - oni su važni i sadrže uslove i pravila koja bi trebalo da pažljivo pročitate - uključujući uslove prodaje koja se primenjuju kada kupite nešto preko sajta kao i druge uslove koji određuju uslove korišćenja web sajta. Zašto svi ovi uslovi i pravila? Poenta je, mi cenimo Vaše poverenje i lojalnost, sve i obuhvatan skup pravila je neophodan za pravilno korišćenje web sajta autentik.rs. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja pošaljite nam email na popusti@autentik.rs

Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se saglasni sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.
Agencija Autentik, Jagodina je autor, vlasnik i menadžer web sajta www.autentik.rs i kao takav zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, uključujući i Izjavu o privatnosti kao i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Molimo Vas da redovno posećujete ovu stranicu, kako bi bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

 


Uvodne Odredbe


Agencija Autentik Jagodina (u daljem tekstu autentik.rs), na svojoj web stranici promoviše i prodaje, po posebnim cenama sa popustom, robe i/ili usluge trećih lica-Prodavaca. Cene roba i/ili usluga koje su ponuđene na našem web sajtu su maloprodajne cene s popustom od 10-95% i važe u određenenom vremenskom periodu, i samo za unapred određene količine, a sve s ciljem prikupljanja određenog broja kupaca. Posredstvom naše internet stranice, krajnji korisnik (Vi) kupuje robu i/ili usluge od određenog prodavca, koristeć́i web sajt autentik.rs, u skladu sa uslovima i pravilima navedenim u nastavku, koje krajnji korisnik u potpunosti prihvata.
Pre nego što krenete sa pregledanjem sadržaja web stranice www.autentik.rs molimo Vas da proverite da li ste saglasni sa dole navedenim uslovima, budući da će svako dalje pregledanje sadržaja na www.autentik.rs podrazumevati vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja.
Korišćenjem ovih web stranica, krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje web stranica www.autentik.rs u skladu sa njima. Pravo korišćenja ovih web stranica  je lično pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurno mesto razmene informacija, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole Agencije Autentik. Stoga, autentik.rs ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj Agencije Autentik, da ovu web stranicu učini dostupnom 24 časa dnevno i to 7 dana u nedelji, web stranice ponekad neće biti dostupne iz nekih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole Agencije Autentik, pristup web stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


Definicije


Agencija Autentik pruža interaktivnu online uslugu putem web sajta/stranice na domenu www.autentik.rs, kojom upravlja Agencija Autentik iz Jagodine na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju autentik.rs, partnerske firme i treće strane. Korišćenjem web stranica autentik.rs izjavljujete da ste upoznati i saglasni s ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih web stranica.

 


Web stranica: www.autentik.rs


Prodavac: svaki spoljni Prodavac koji koristi web stranicu autentik.rs za prodaju – pružanje robe - usluga korisnicima po promotivnim cenama sa popustom,
Roba i/ili usluga: ponude dostupne na web stranici autentik.rs po promotivnim cenama sa popustom,
Krajnji Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge autentik.rs
Kupon: dokument sa jedinstvenim kodom koji elektronskim putem, preko elektronske pošte (e-mail), krajnji korisnik dobija nakon ostvarene kupovine, i koristi ga kako bi preuzeo proizvode/usluge,
Ponuda: ponuda robe i/ili usluge na web stranici autentik.rs.


Promena uslova


Autentik.rs zadržava pravo izmene ili ukidanja bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kojm trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Takođe, autentik.rs može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka i može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Autentik.rs zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja web stranica i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.


Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.autentik.rs


Krajnji korisnik


Autentik.rs web stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa web stranicama www.autentik.rs privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih web stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Obaveza krajnjih korisnika je da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih web stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih web stranica da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja autentik.rs, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj proceni autentik.rs ograničava ili onemogućuje bilo kog drugog krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim web stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove web starnice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih web stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju autentik.rs.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica kao i sve sa tim povezane troškove. Autentik.rs nije odgovorn za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih web stranica.
Krajnji korisnici web stranica autentik.rs mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem web stranica, sve dok nisu nezakonite, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava autentik.rs ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Krajnji korisnik se obavezuje da ne koristi lažnu email adresu ili predstavlja drugo lice. Autentik.rs zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

 

 

Intelektualna svojina


Svi materijali koji se nalaze na www.autentik.rs web stranicama ekskluzivno su pravo Agencije Autentik Jagodina, ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili menjanje na bilo koji drugi način ovih web stranica bez izričitog pismenog odobrenja autentik.rs strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca.


Ove web stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj web stranica www.autentik.rs , a u skladu s propisima Republike Srbije. Autentik.rs je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Agencije Autentik Jagodina, i nositelja autorskih prava.


Krajnji korisnik neće na ovim web stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Autentik.rs nema nikakvu obavezu da izveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi sa objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih web stranica, Krajnji korisnik garantuje da je nositelj prava nad tim materijalima izričito dao Agenciji Autentik iz Jagodine, besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time krajnji korisnik daje pravo Agenciji Autentik Jagodina, da menja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim web stranicama.


Objavom na ili putem ovih web stranica krajnji korisnik je Agenciji Autentik. dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence.


Autentik.rs je registrovani žig Agencije Autentik iz Jagodine, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na autentik.rs web straniciam intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.

 


Odgovrnost


Krajnji korisnik se izričito slaže da korišćenje web stranica autentik.rs vrši isključivo na sopstvenu odgovornost. Autentik.rs, kao ni jedan od zaposlenih u autentik.rs, agenata autentik.rs ili trećih lica, pružalaca usluga ili licenciranih privrednih društva ne garantuju da upotreba ove web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. Autentik.rs i ostala gore navedena lica ne garantuju za posledice koje mogu nastati upotrebom ove web stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih web stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da autentik.rs nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja može nastati kao posledica navedenog u potpunosti pada na teret krajnjeg korisnika.
Autentik.rs ili drugo fizičko/pravno lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih web stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi korišćenja ovde određeni i odnose na celokupan sadržaj autentik.rs web stranica.


Uključujući i sve predhodno navedene uslove, autentik.rs, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim web stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizilaze ili mogu proizaći. Autentik.rs i ostala gore navedena lica neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit.
Agencija Autentik Jagodina, nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji krajnji korisnik, pretplatnik, neovlašćeni korisnik ili bilo koje treće lice može postaviti na ove web stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji jeste ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane autentik.rs. Autentik.rs zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji proceni da je neprikladan.


Autentik.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da u svakom trenutku nadgleda sadržaj na ovim web stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo ovih web stranica, a kako bi osigurala skladnost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Agencije Autentik Jagodina, kao i skladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, autentik.rs zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema ličnoj proceni nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima ili koji na bilo koji drugi način nije u skladu sa uslovima korišćenja.


Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Agenciju Autentik Jagodina, njegove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih web stranica od strane Krajnjeg korisnika.


Ukidanje lozinke i korisničkog računa


Autentik.rs može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojm trenutku. Autentik.rs zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje autentik.rs, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi korišćenja  precizirani odredbama o Promeni uslova, krajnjem korisniku, Intelektualnoj svojini i Odgovornosti neće prestati da važe između krajnjeg korisnika i autentik.rs.

 


Web stranice trećih lica


Autentik.rs se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na web stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa web stranica www.autentik.rs . U slučaju da krajnji korisnik pristupi web stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Autentik.rs.
Mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Autentik.rs. Ni autentik.rs, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.


Autentik.rs sadrži linkove na web stranice trećih lica koje održavaju drugi pružaoci sadržaja.
Autentik.rs ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na web stranicama www.autentik.rs postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.
Veze na Web stranice trećih lica su postavljene radi reklame, upućvanja, ili slično, a ne kao potvrda od strane Autentik.rs o sadržini na stranicama trećih lica i time autentik.rs  izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na web stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost. Ukoliko niste u poslovnom odnosu sa autentik.rs, ne smete postaviti link na www.autentik.rs  web stranice s bilo koje druge web stranice. Autentik.rs zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kojih linkova u bilo kojem trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni.

 


Sadržaj Web stranica


Sadržaj koji je dostupan na ovim Web stranicama, često, predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa nama. Autentik.rs ne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na autentik.rs web stranicama, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u autentik.rs, ili koji ne radi po osnovu ugovornog odnosa sa autentik.rs. autentik.rs neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se Krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem autentik.rs web stranica. Na krajnjem korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ovih web stranica.
Autentik.rs nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene na Web stranicama www.autentik.rs .

 


Važne napomene!

 

1. Ukoliko se desi da kupac kupi kupon preko sajta autentik.rs a usluga ili roba za koju taj kupon važi iz nekog razloga bude otkazan ili se ne može preuzeti, Agencija Autentik u tom slučaju ne isplaćuje Novac nazad na žiro račun lica Vlasnika tog kupona, već vrednost samog kupona prebacuje na nalog korisnika u vidu KREDITA (u istom iznosu), tako da krajnji kupac taj novac može da iskoristi za kupovinu neke druge usluge na našem sajtu!

 


Razno


U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.
Zabranjeno je korišćenje web stranice www.autentik.rs osobama mlađim od 14. godina.
Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje web stranice www.autentik.rs, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u autentik.rs. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Jagodini.


Autentik.netBgautentik.comPovoljnoputovanje.comNekonormalan.netBglinkovi.comRaskrsnica.comSajtovi.orgPrezentacije.netWebadresar.netFelix TravelEta TursFalcon TravelSelidbe BeogradGracia MedikaDr BabovićDakom StyleTime TravelTravel4youKombi Prevoz RobeIzdavanje Apartmana Beograd

Copyright (C) Autentik.rs 2014. Grupni Popusti Beograd Srbija