Manastir Ostrog 2017 Popusti

tweeter baner
Kupovinom kupona od 200 dinara ostvarujete popust od 43% na putovanje Manastir Ostrog, Kumanica, Morača, Mileševa, bez noćenja autobusom!

Manastir Ostrog 2017 Popusti
Ponuda je uspela!
29 kupljenih kupona!
 Ponuda je istekla!
Važne Napomene
  • Kupon važi za jednu osobu
  • Kupon možete iskoristiti odmah
  • Možete kupiti najviše deset kupona na svoje ime ili na poklon
  • Radno vreme: pon-pet 09-19h / subotom 09-14h / nedeljom ne radimo
  • Obavezno je zakazivanje unapred na 011/33-28-219
  • Rok iskoristivosti kupona 14.04.2017.
  • Pre nego što rezervištete kupon proverite sa Agencijom da li ima slobodnih mesta!!!
  • Odmah po dobijanju kupona kontaktirati agenciju radi rezervacije!!!
  • Uz ovaj kupon važe opšti uslovi putovanja agencije koje možete pogledati ovde!
Beograd - SuBo Travel
Valjevskog Odreda 80
Borča - Beograd

011/33-28-219Mapa
MANASTIR OSTROG (Manastir Kumanica, Manastir Moraca i Manastir Mileševa)
(BEZ NOĆENJA, autobuski prevoz)

Termini polaska :
03.02.2017.-05.02.2017.
17.02.2017.-19.02.2017.
10.03.2017.-12.03.2017.
24.03.2017.-26.03.2017.
31.03.2017.-03.04.2017.
14.04.2017.-16.04.2017.

Cenovnik br.1 od 16.01.2017.
CENA ARANŽMANA: 58€
CENA UZ AUTENTIK KUPON: 33€


Istorija manastira Ostrog je vezana uz ime Svetog Vasilija Ostroškog Cudotvorca. Sam manastir Ostrog je smešten u steni koja nadvisuje oblast koja je pripadala porodici Bjelopavlic, nadomak nekadašnjeg Onogošta, a današnjeg Nikšica. Po predanju, sv.Vasilije je roden 1610. godine u Popovu polju, u Hercegovini, u kuci Petra i Ane Jovanovic. Na krštenju je dobio ime Stojan. Stojan Jovanovic.stupio je kao dak u manastir, a zakaluderio se u trebinjskom manastiru Tvrdoš gdje je dobio
monaško ime Vasilije. U istom manastiru je postavljen za arhimandrita. Potom je putovao u Svetu Goru, pa u Rusiju, po cijem povratku je postao mitropolit zapadnog dela Hercegovine.
Arhitektura manastiraOstrog je vrlo specificna i jedinstvena na našim podrucjima, a razlog za to je prvenstveno geografski položaj manastira, uzevši u obzir da je manastir Ostrog prakticno uklesan u steni, pa je i njegova arhitektura gradena u skladu sa tim. Tako je Srpska pravoslavna crkva dobila manastir Ostrog kao jedinstven manastir na našim prostorima i to ne samo po arhitekturi, vec i po cudima i zanimljivostima koje se za ovaj manastir vezuju.

Program putovanja:
1. Dan Beograd
Polazak autobusom sa parkinga preko puta Buvljaka na Novom Beogradu(Blok 42) u 21:00 h. Usputna stajanja na Rudniku I Zlatiboru.
 
2. Dan Kumanica-Moraca-Ostrog
Dolazak u manastir Kumanicu. Manstir Sv. Arhangela Gavrila, gde se cuvaju mošti Sv. Grigorija Kumanickog. Nalazi se u dolini reke Lim i jedna je od retkih zadužbina Nemanjica u toj oblasti koja je sacuvana i donekle obnovljena, a bilo ih je 70-ak. Manastir Moraca zadužbina Stefana Nemanjica, sa crkvom posvecenoj Presvetoj Bogorodici. U XVII veku je u manastiru sagradena mala crkva posvecena Sv. Nikoli. Manstir Ostrog Po dolasku pod manastir Ostrog u popodnevnim satima, upoznavanje sa Donjim i Gornjim manastirom, uz otvorenu mogucnost provodenja ostatka vremena u sledecem: razgovori sa duhovnicima,kupovina svete vode, svetog ulja, ikona, molitvenika, knjiga (posle obilaska sledi slobodno vreme), nocenje... Jutarnja služba u Gornjem manastiru 06:00h, liturgija u Donjem manastiru u 08:00h.

3. Dan Ostrog-Mileševo-Beograd
Polazak sa Ostroga oko 10:00 casova, odlazak u manastir Mileševo oko 14:00 casova. Manastir Mileševo
zadužbina Nemanjica posvecena Vaznesenju Gospodnjem. Mileševa je stekla najveci ugled i poštovanje prenošenjem moštiju Svetog Save iz Trnova. Uz kraca usputna zadržavanja , dolazak u Beograd u kasnim vecernjim casovima.
 
Cena obuhvata:
- Prevoz turistickim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
- Troškove organizacije i realizacije putovanja
- Usluge turistickog vodica/pratioca grupe
- Oblilasci po programu

Cena ne obuhvata:
- Medunarodno grupno osiguranje Milenijum a.d.o. koje možete pribaviti u TA “SuBo Travel” po ceni od (deca do 19 god.-181din, odrasli od 19-75god.-272din, preko 75god.-680din)
- Individualne troškove putnika
- Prevoz taksijem od Donjeg do Gornjeg manstira na Ostrogu iznosi-2€
- Prenocište u Donjem manastiru-5€
- Turisticku taksu u iznosu od 1€(po osobi) - placanje na licu mesta

Korisne informacije:
* Zbog velikog broja hodocasnika koji dolaze u manastir Ostrog, nismo u mogucnosti da garantujemo
smeštaj u manastirskom konaku, koji je inace jako veliki te vas molimo da budete spremni za nocenje pod otvorenim nebom. Takode, obroke za koje cemo praviti pauze morate unapred pripremiti.U vreme posta molimo da u Manastiru ne jedete mrsnu hranu.Od Donjeg do Gornjeg manstira udaljenost je tri kilometra. Molimo da u Manastire ulazite pristojno odeveni, žene bi trebale da imaju suknju i maramu, a muškarci duge pantalone i košulju. Oni koji konace u Gornjem manstiru obavezno da ponesu cebe, vrecu za spavanje ili zimsku jaknu.*

Minimum za realizaciju putovanja je 50 putnika.

Uslovi placanja:
* Placanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Societe Generale

Moguci nacini placanja:
* 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre pocetka putovanja
* Platnim karticama (Visa, Dina, Master I Maestro)
* 50% prilikom rezervacije, ostatak na jednake rate cekovima gradana
* Preko administrativne zabrane

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROCITATE

Molimo Vas da pažljivo procitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni prihvatate Opšte uslove putovanja turisticke agencije SuBo Travel d.o.o. koje možete pogledati ovde.

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguce je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 8 € po osobi, u IV i V redu po ceni od 6€ po osobi. Postoji i mogucnost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspoloživa, po ceni od 4€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate željenog sedišta na donjem nivou je 8€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) moguce rezervisati po ceni od 6€ po osobi, a ostala željena sedišta na spratu autobusa po ceni od 4€ po osobi.
* Zaustavljanje radi usputnih odmora predvideno je na svakih 3,5-4 sata vožnje na usputnm stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podredeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje medu putnicima i osecaj kolektivizma.
* Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporucljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slucaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašcenih osiguravajucih kuca. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slucaju ovih nepredvidenih okolnosti.
* Prostor za prtljag u autobusu je ogranicen i predvidena kolicina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad rucnog prtljaga.
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
* Dva dana pre polaska organizator putovanja ce Vas kontaktirati sa svim detaljima polaska.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak...)
* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvodenja fakultativnih izleta predvidenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da usled državnih ili verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima placanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporucujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrdena i važeca na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 casova (postoji mogucnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 casova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisticke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slucaju ne objavljivanja tacnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 2 dana pre polaska na put. U slucaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa(3*, 4*).
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljucivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogucnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer iskljucivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredaj, fen za kosu, internet...)
* Organizator putovanja ne može da utice na razmeštaj po sobama, jer to iskljucivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzece se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušacka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija-organizator ne može obecavati ovakve usluge.
* Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim ležajem namenjene za smeštaj trece osobe. Sobe sa pomocnim ležajem su manje komforne, a treci ležaj je pomocni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
* Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
* Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju EU, odnosno teritoriju države u koju putuje.
* U slucaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja. Osoba za reklamacije Suzana Milosavljevic +381 11 33 28 219
 
Organizator putovanja TA “SuBo Travel”, polisa osiguranja Milenijum br.231093, Licenca OTP br.103/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA “SuBo Travel”
SuBo Travel, turistička agencija otvorena je iz ljubavi i želimo tako i da radimo, s ljubavlju, uz cilj da svojim putnicima ponudimo kvalitetnu uslugu, kada je u pitanju organizacija putovanja i da ih uverimo da ažurnost, znanje i profesionalnost i dalje postoje na našim prostorima! Sa nama već danas možete da počnete da planirate putovanje iz Vaših snova. Preduzeće za turizam SuBo Travel d.o.o u čijem sastavu posluje turistička agencija SuBo Travel, osnovana je 2016.godine u Beogradu sa sedištem u ul.Valjevskog Odreda br.80, Palilula, Borča. Poseduje LICENCU organizatora putovanja OTP 103/2016 i poseduje POLISU OSIGURANJA odgovornosti iz delatnosti turističkih agencija u visini od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete. PUTUJTE SIGURNO!Autentik.netBgautentik.comPovoljnoputovanje.comNekonormalan.netBglinkovi.comRaskrsnica.comSajtovi.orgPrezentacije.netWebadresar.netFelix TravelEta TursFalcon TravelSelidbe BeogradGracia MedikaDetektivska AgencijaDr BabovićDakom StyleTime TravelTravel4youKombi Prevoz Robe

Copyright (C) Autentik.rs 2014. Grupni Popusti Beograd Srbija