Budimpešta Nova 2017 Godina Popusti

tweeter baner
Kupovinom kupona od 100 dinara ostvarujete popust od 22% na Putovanje za Budimpeštu Doćek 2017. godine autobusom!

Budimpešta Nova 2017 Godina Popusti
Ponuda je uspela!
30 kupljenih kupona!
 Ponuda je istekla!
Važne Napomene
  • Kupon važi za jednu osobu
  • Kupon možete iskoristiti odmah
  • Možete kupiti najviše deset kupona na svoje ime ili na poklon
  • Radno vreme: pon-pet 09-19h / subotom 09-14h / nedeljom ne radimo
  • Obavezno je zakazivanje unapred na 011/33-28-219
  • Rok iskoristivosti kupona 30.12.2016.
  • Pre nego što rezervištete kupon proverite sa Agencijom da li ima slobodnih mesta!!!
  • Odmah po dobijanju kupona kontaktirati agenciju radi rezervacije!!!
  • Uz ovaj kupon važe opšti uslovi putovanja agencije koje možete pogledati ovde!
Beograd - SuBo Travel
Valjevskog Odreda 80
Borča - Beograd

011/33-28-219Mapa
BUDIMPEŠTA-NOVA GODINA
(5 DANA/3 NOĆI SA DORUČKOM, autobuski prevoz, pratnja vodiča)

Termin polaska :
30.12.2016.-03.01.2017.

Cenovnik br.35 od 14.09.2016.
CENA ARANŽMANA; 139€
CENA UZ AUTENTIK KUPON; 109€

Budimpešta: spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta,
danas grad oko 2 miliona stanovnika, administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni
centar Mađarske. Lepote Budimpešte doprinose 9 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored
Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu
poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj
od čardi. Pođite sa nama u grad koji je pun iznenađenja.
Program putovanja:

1. dan 30.12.2016. petak Beograd – Novi Sad - Budimpešta
Polazak iz Beograda u 20:30h sa Velikog parkinga preko puta „Buvlje pijace“ (Novi Beograd, Blok 42 – ugao
ulice Jurija Gagarina i Antifašističke borbe). Polazak iz Novog Sada u 21:45h sa parkinga kod železničke
stanice/lokomotive . Proveriti vreme polaska dva dana pre puta.Noćna vožnja kroz Srbiju prema
Mađarskoj.

2. dan 31.12.2016. subota Budimpešta
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, dvorac
Vajdhunjadi, Andraši bulevar, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska
palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Citadela... Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili
individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom. U poslepodnevnim časovima /oko 14h/ smeštaj u hotel.
Slobodno vreme za idividualne aktivnosti. Individualni odlazak na DOČEK NOVE 2017. GODINE. Individualni
povratak u hotel. Noćenje

3. dan 01.01..2017. nedelja Budimpešta
Doručak. Slobodno dan za šetnju i individualne aktivnosti.Fakultativni transfer do centra grada . Povratak u
hotel Fakulatativna večera u čardi , uz bogat meni,folklorni program, madjarske pesme i zvuke ciganske
muzike . Povratak u hotel. Noćenje

4. dan 02.01.2017. ponedeljak Budimpešta
Doručak. Slobodno dan za šetnju i individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta
– tržni centar Campona i Tropikarijum .gde se na zanimljiv način možete upoznati sa biljnim i životinjskim
svetom tropskih predela. Povratak u hotel . Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti U
večernjim časovima fakultativni izlet – vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih
mostova. Povratak u hotel. Noćenje

5. dan 03.01.2017. utorak Budimpešta-Sent Andreja-Novi Sad-Beograd
Doručak .Napustanje hotela. Odlazak do centra grada. Fakultativni izlet do Sent Andreje. Po dolasku
obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatović, Blagoveštanska
crkva, Beogradska crkva. U 17h polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku i Srbiju prema Beogradu. U
ponoćnim časovima dolazak u Novi Sad i Beograd.

Cena obuhvata :
- Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
- Smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (na bazi švedskog stola) 1/2, 1/2 + 1 sobama u hotelu sa 3*
- Troškove organizacije i realizacije putovanja
- Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe

Cena ne obuhvata:
- Međunarodno grupno osiguranje Milenijum a.d.o. koje možete pribaviti u TA “SuBo Travel”
- Individualne troškove putnika
- Fakultativne izlete:
- krstarenje Dunavom 15€
- tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum 15€
- izlet do Sent Andreje 10€
- Vecera u čardi sa programon 01.01. 30€
- transfer do centra grada 7€
(za fakultativne izlete u pratnji vodiča neophodno je da se prijavi najmanje 25 putnika)
- NAPOMENA: PUTNICI KOJI IDU SOPSTVENIM PREVOZOM CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE-10€

Uslovi plaćanja:
* Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Societe Generale

Mogući načini plaćanja:
* 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja
* Platnim karticama (Visa, Dina, Master I Maestro)
* 50% prilikom rezervacije, ostatak na jednake rate čekovima građana
* Preko administrativne zabrane

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o
tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni prihvatate Opšte uslove putovanja turističke agencije SuBo
Travel d.o.o. koje možete pogledati ovde.
* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 8
€ po osobi, u IV i V redu po ceni od 6€ po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspoloživa, po
ceni od 4€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate željenog sedišta na donjem nivou
je 8€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) moguće rezervisati po ceni od 6€ po osobi, a ostala željena
sedišta na spratu autobusa po ceni od 4€ po osobi.
* Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5-4 sata vožnje na usputnm stajalištima, a u
zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje
situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može
se individualno za svako sedište podešavati, imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl.
Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne
odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane
stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja
pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog
prtljaga.
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost
zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas
molimo da to imate u vidu.
* Dva dana pre polaska organizator putovanja će Vas kontaktirati sa svim detaljima polaska.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti
(npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta
predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da
postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,
prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme
istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između
organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate
ne mogu biti relevantne.
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju
se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz
ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se
nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije
2 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a
zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa(3*, 4*).
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru
smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih
objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i
promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,
klima uređaj, fen za kosu, internet...)
* Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
objekta.
* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne
podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost,
francuski ležaj i sl.). Agencija-organizator ne može obećavati ovakve usluge.
* Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može
biti standardnih ili manjih dimenzija.
* Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto
posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom
kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
* Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz
koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,
odnosno teritoriju države u koju putuje.
* U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo
korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja.

Organizator putovanja TA “SuBo Travel”, polisa osiguranja Milenijum br.231093, Licenca OTP br.103/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA “SuBo Travel”
SuBo Travel, turistička agencija otvorena je iz ljubavi i želimo tako i da radimo, s ljubavlju, uz cilj da svojim putnicima ponudimo kvalitetnu uslugu, kada je u pitanju organizacija putovanja i da ih uverimo da ažurnost, znanje i profesionalnost i dalje postoje na našim prostorima! Sa nama već danas možete da počnete da planirate putovanje iz Vaših snova. Preduzeće za turizam SuBo Travel d.o.o u čijem sastavu posluje turistička agencija SuBo Travel, osnovana je 2016.godine u Beogradu sa sedištem u ul.Valjevskog Odreda br.80, Palilula, Borča. Poseduje LICENCU organizatora putovanja OTP 103/2016 i poseduje POLISU OSIGURANJA odgovornosti iz delatnosti turističkih agencija u visini od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete. PUTUJTE SIGURNO!Autentik.netBgautentik.comPovoljnoputovanje.comNekonormalan.netBglinkovi.comRaskrsnica.comSajtovi.orgPrezentacije.netWebadresar.netFelix TravelEta TursFalcon TravelSelidbe BeogradGracia MedikaDetektivska AgencijaDr BabovićDakom StyleTime TravelTravel4youKombi Prevoz Robe

Copyright (C) Autentik.rs 2014. Grupni Popusti Beograd Srbija