Beč Praznične Rasprodaje Novembar 2016 Popusti

tweeter baner
Kupovinom kupona od 100 dinara ostvarujete popust od 22% na Putovanje Beč Praznične Rasprodaje autobusom, 2 noći sa doručkom u hotelu 3*, pratnja vodiča,!

Beč Praznične Rasprodaje Novembar 2016 Popusti
Ponuda je uspela!
30 kupljenih kupona!
 Ponuda je istekla!
Važne Napomene
  • Kupon važi za jednu osobu
  • Kupon možete iskoristiti odmah
  • Možete kupiti najviše deset kupona na svoje ime ili na poklon
  • Radno vreme: pon-pet 09-19h / subotom 09-14h / nedeljom ne radimo
  • Obavezno je zakazivanje unapred na 011/33-28-219
  • Rok iskoristivosti kupona 10.11.2016.
  • Pre nego što rezervištete kupon proverite sa Agencijom da li ima slobodnih mesta!!!
  • Odmah po dobijanju kupona kontaktirati agenciju radi rezervacije!!!
  • Uz ovaj kupon važe opšti uslovi putovanja agencije koje možete pogledati ovde!
Beograd - SuBo Travel
Valjevskog Odreda 80
Borča - Beograd

011/33-28-219Mapa
BEČ-PRAZNIČNE RASPRODAJE
(2 NOĆI SA DORUČKOM U HOTELU 3*, pratnja vodiča, autobuski prevoz)

Termini polaska :
10.11.2016.-14.11.2016.

Cenovnik br.34 od 14.08.2016.
CENA ARANŽMANA: 109€
CENA UZ AUTENTIK KUPON: 85€


"Grad na lepom plavom Dunavu" kako ga često nazivaju je ekonomsko, političko i intelektualno središte
Austrije. Evropski centar kulture, metropola jedinstvenog šarma i lepote i jedna od najpopularnijih
urbanih destinacija sveta. Ako ste zaljubljenici istorije i romantičnih sanjarenja, poseban doživljaj čini će
Vam šetnje srednjovjekovnim alejama, carskim trgovima, poseta Schoenbrunn palati ili kraljevskoj palati
Hofburg. Mnoga atraktivna zdanja nalaze se duž Ring bulevara, koji kao prsten okružuje središte grada.
Između ostalog tu se nalaze veličanstvena građevina Votivkirche i Sveučilište MAK (Muzej primenjenih
umjetnosti). Veliki je broj kulturnih manifestacija, koje se kontinuirano, tokom godine događaju u Beču i
privlače veliki broj turista iz celog sveta. Krenite sa nama da upoznate Beč kakav do sada niste videli.
Obidjite neke od najpoznatijih muzeja u noći muzeja.

Program putovanja:

1. Dan Beograd
Sastanak putnika u 20:00 h, na Novom Beogradu sa parkinga Otvorenog tržnog centra (Buvljak). Polazak u
20.30 časova. Iz Novog Sada polazak oko 21:45h kod Lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato 2
dana pred putovanje). Vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih
formalnosti.

2. Dan Parndorf-Beč
Dolazak u Parndorf. Slobodno vreme za šoping. U 11:30h odlazak u Beč. Panoramsko razgledanje grada.
Smeštaj u hotel oko 14:00h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3.Dan Beč
Doručak. Fakultativni odlazak /transfer/ do centra grada Slobodno vreme. Fakultativni odlazak do Dunav
tornja. Povratak u hotel. Noćenje

4. Dan Beč - Srbija
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do centra grada Slobodno vreme. Fakultativni odlazak do Šenbrun
palate. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Madjarsku i Srbiju sa usputnim
pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

5. Dan Beograd
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

Cena obuhvata :
- Prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
- Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (na bazi švedskog stola) 1/2, 1/2 + 1 sobama u hotelu sa 3*
- Panoramsko razgledanje uz pratnju vodiča
- Troškove organizacije i realizacije putovanja
- Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe

Cena ne obuhvata:
- Međunarodno grupno osiguranje Milenijum a.d.o. koje možete pribaviti u TA “SuBo Travel” ” po ceni od (deca do
19 god.-278din, odrasli od 19-75god.-460din, preko 75god.-1042din)
- Individualne troškove putnika
- Fakultativne izlete:
- palata Šenbrun /imperial tura/ 20 €
- transfer do centra grada 5 €
- Dunav toranj -transfer bez ulaznice 5 €
(za fakultativne izlete u pratnji vodiča neophodno je da se prijavi najmanje 25 putnika)
Minimum za realizaciju putovanja je 65 putnika.

Uslovi plaćanja:
*Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke Societe Generale
Mogući načini plaćanja:
* 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja
* Platnim karticama (Visa, Dina, Master I Maestro)
* 50% prilikom rezervacije, ostatak na jednake rate čekovima građana
* Preko administrativne zabrane

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o
tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni prihvatate Opšte uslove putovanja turističke agencije SuBo
Travel d.o.o. koje možete pogledati ovde.
* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 8
€ po osobi, u IV i V redu po ceni od 6€ po osobi. Postoji i mogućnost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspoloživa, po
ceni od 4€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate željenog sedišta na donjem nivou
je 8€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) moguće rezervisati po ceni od 6€ po osobi, a ostala željena
sedišta na spratu autobusa po ceni od 4€ po osobi.
* Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5-4 sata vožnje na usputnm stajalištima, a u
zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje
situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može
se individualno za svako sedište podešavati, imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl.
Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne
odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane
stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja
pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
* Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog
prtljaga.
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost
zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas
molimo da to imate u vidu.
* Dva dana pre polaska organizator putovanja će Vas kontaktirati sa svim detaljima polaska.
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti
(npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta
predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da
postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,
prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme
istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između
organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate
ne mogu biti relevantne.
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju
se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz
ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se
nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije
2 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a
zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa(3*, 4*).
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru
smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih
objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i
promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,
klima uređaj, fen za kosu, internet...)
* Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog
objekta.
* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne
podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost,
francuski ležaj i sl.). Agencija-organizator ne može obećavati ovakve usluge.
* Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem
namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može
biti standardnih ili manjih dimenzija.
* Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto
posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom
kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
* Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz
koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,
odnosno teritoriju države u koju putuje.
* U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo
korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja.
Organizator putovanja TA “SuBo Travel”, polisa osiguranja Milenijum br.231093, Licenca OTP br.103/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA “SuBo Travel”
SuBo Travel, turistička agencija otvorena je iz ljubavi i želimo tako i da radimo, s ljubavlju, uz cilj da svojim putnicima ponudimo kvalitetnu uslugu, kada je u pitanju organizacija putovanja i da ih uverimo da ažurnost, znanje i profesionalnost i dalje postoje na našim prostorima! Sa nama već danas možete da počnete da planirate putovanje iz Vaših snova. Preduzeće za turizam SuBo Travel d.o.o u čijem sastavu posluje turistička agencija SuBo Travel, osnovana je 2016.godine u Beogradu sa sedištem u ul.Valjevskog Odreda br.80, Palilula, Borča. Poseduje LICENCU organizatora putovanja OTP 103/2016 i poseduje POLISU OSIGURANJA odgovornosti iz delatnosti turističkih agencija u visini od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete. PUTUJTE SIGURNO!Autentik.netBgautentik.comPovoljnoputovanje.comNekonormalan.netBglinkovi.comRaskrsnica.comSajtovi.orgPrezentacije.netWebadresar.netFelix TravelEta TursFalcon TravelSelidbe BeogradGracia MedikaDetektivska AgencijaDr BabovićDakom StyleTime TravelTravel4youKombi Prevoz Robe

Copyright (C) Autentik.rs 2014. Grupni Popusti Beograd Srbija